Αμφίδρομη Επικοινωνία Έντυπων ΜΜΕ και Internet

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μορφής των ΜΜΕ ανοίγει πρωτόγνωρους ορίζοντες τόσο για τους δημοσιογράφους όσο και για το αναγνωστικό κοινό. Ταυτόχρονα δημιουργεί μια σειρά από ερωτηματικά. Κινδυνεύει η έντυπη μορφή από τον ανταγωνισμό της ηλεκτρονικής; Ποια είναι τα νέα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ένας δημοσιογράφος και με ποιόν τρόπο μετεξελίσσουν το επάγγελμά του; […]

Categories
Βιβλία Συγγραφή

Αμφίδρομη Επικοινωνία Έντυπων ΜΜΕ και Internet

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μορφής των ΜΜΕ ανοίγει πρωτόγνωρους ορίζοντες τόσο για τους δημοσιογράφους όσο και για το αναγνωστικό κοινό. Ταυτόχρονα δημιουργεί μια σειρά από ερωτηματικά. Κινδυνεύει η έντυπη μορφή από τον ανταγωνισμό της ηλεκτρονικής; Ποια είναι τα νέα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ένας δημοσιογράφος και με ποιόν τρόπο μετεξελίσσουν το επάγγελμά του; […]