«Οπτικοακουστικές εφαρμογές στα Νέα Μέσα»: Θεωρία Ψηφιακού Βίντεο

Σήμερα θα μιλήσουμε για την θεωρία του Ψηφιακού Βίντεο, με την βοήθεια του εγχειριδίου του Φώτη Λαζαρίνη θεωρια ψηφιακου βιντεο.

Για το ερχόμενο μάθημα θα έχετε χωριστεί σε ομάδες, θα έχετε βρει το θέμα σας για το πρότζεκτ και θα έχετε ετοιμάσει ένα stand-up γραπτό μέχρι 150 λέξεις. Θα μου το δώσετε και γραπτά αλλά θα το έχετε “μάθει” κιόλας. (more…)

0 Comments