Η ιθαγένεια στην Ευρώπη

Ο νέος ελληνικός νόμος για την ιθαγένεια, μοιάζει αρκετά μ’ εκείνους των ευρωπαίων εταίρων μας. Έτσι κι αλλιώς, η βάση για τη νομοθεσία υπήρξε ο Ναπολεόντειος κώδικας, ο οποίος έδινε αυτόματα την ιθαγένεια του πατέρα στο παιδί. (more…)

0 Comments

The news in Greece

Never before have the Greek media talked so much about the foreign media. French newspapers such as La Tribune or the German Die Zeit – which are seldom mentioned otherwise – have made the headlines. International news has suddenly become attractive because it talks about Greece. Some commentators are mildly critical of this; others turn prophet. But all focus on the Brussels angle: what is the connection between Angela Merkel’s problems at home and her attitude towards Athens? How many more austerity measures will the European Commission insist on? Serious analysis runs alongside images such as the “Victory of Samothrace as a beggar” (1). The general tone is one of resignation.

(more…)

0 Comments

Médias grecs en temps de crise

Jamais auparavant les médias grecs n’avaient autant parlé des… médias étrangers. Des journaux français comme La Tribune et allemand comme Die Ziet – très rarement cité habituellement – ont fait la « une ». Généralement peu présente, l’actualité internationale est devenue attrayante car elle parle… de la Grèce. Les commentateurs adoptent la critique douce ou jouent les Pythie, tout y en ajoutant un angle bruxellois : quel est le rapport entre les problèmes internes de Mme Angela Merkel et son attitude face à Athènes ? Combien de mesures d’austérité la Commission européenne va-t-elle encore exiger ? Les analyses sérieuses côtoient les clichés comme celui de la Victoire de Samothrace en train de mendier (1). Le ton est généralement à la résignation.77

(more…)

0 Comments

Danielle Mitterrand

Στο παλμαρές των μέχρι στιγμής συνεντεύξεων που είχα την ευκαιρία να πάρω, η συνέντευξη με τη Ντανιέλ Μιτεράν, θα μου μείνει ως εκείνη στην οποία απαντήθηκαν οι λιγότερες ερωτήσεις. Και μάλιστα με τη μέθοδο, διαγράφω και πάμε παρακάτω. Γιατί άραγε; Αμέλεια, βαριεστιμάρα («τα ίδια και τα ίδια με ρωτάνε για τη Μαζαρίν»), η μήπως έχει αρχίσει πράγματι να καταβάλλεται από το χρόνο, στα 86 της χρόνια; Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να το μάθουμε.

(more…)

0 Comments

France Telecom, Οι αυτόχειρες της άγριας οικονομίας

Προσοχή, η δουλειά σκοτώνει» ή «απαγορεύονται οι αυτοκτονίες εν ώρα εργασίας» θα μπορούσαν να είναι δύο συνθήματα αναρτημένα στους χώρους εργασίας της France Telecom, του πρώην εθνικού οργανισμού -και νυν…

0 Comments
Close Menu