Grècia, l’endemà del 12 de febrer

El primer, i més important, és el polític. La vida política a Grècia després de la dictadura fins ara havia estat dominada per dos partits, un de centreesquerra i un altre de centredreta, representats pel PASOK i Nova Democràcia, respectivament. El que vam veure i viure durant molts anys a Grècia va ser la rotació del govern entre totes dues formacions, que han dirigit el país amb majories còmodes i amb gran llibertat de moviment. Mai no s’havia qüestionat l’obediència total a les directrius dels partits i en els pocs casos en què havia passat, s’expulsava sense contemplacions el diputat rebel.

(more…)

0 Comments

Els tres elements de la jornada grega

Segons la periodista grega, permeten d’interpretar els esdeveniments de Grècia d’aquestes últimes vint-i-quatre hores

De totes les coses que passen a Grècia aquests dies, se’n destaquen tres elements que ens permeten d’entendre-les. Per una banda, l’encert del primer ministre George Papandreu de refer el govern fa pocs dies. El resultat de les reformes és evident per la fortalesa del nou govern, que contrasta amb la situació de debilitat dels principals ministres del govern anterior.

(more…)

0 Comments

La UE juga brut amb nosaltres

Segons la periodista grega, continua havent-hi corrupció malgrat la supervisió europea

La responsabilitat de la situació de l’economia grega és del govern actual i dels anteriors, incapaços, tots plegats, de resoldre problemes i de fer de Grècia un país modern: han fracassat completament a l’hora de modernitzar el país. L’economia no era bona i, quan la crisi va esclatar, no hi havia ningú a Grècia que ens en pogués salvar.

(more…)

0 Comments

The news in Greece

Never before have the Greek media talked so much about the foreign media. French newspapers such as La Tribune or the German Die Zeit – which are seldom mentioned otherwise – have made the headlines. International news has suddenly become attractive because it talks about Greece. Some commentators are mildly critical of this; others turn prophet. But all focus on the Brussels angle: what is the connection between Angela Merkel’s problems at home and her attitude towards Athens? How many more austerity measures will the European Commission insist on? Serious analysis runs alongside images such as the “Victory of Samothrace as a beggar” (1). The general tone is one of resignation.

(more…)

0 Comments

Médias grecs en temps de crise

Jamais auparavant les médias grecs n’avaient autant parlé des… médias étrangers. Des journaux français comme La Tribune et allemand comme Die Ziet – très rarement cité habituellement – ont fait la « une ». Généralement peu présente, l’actualité internationale est devenue attrayante car elle parle… de la Grèce. Les commentateurs adoptent la critique douce ou jouent les Pythie, tout y en ajoutant un angle bruxellois : quel est le rapport entre les problèmes internes de Mme Angela Merkel et son attitude face à Athènes ? Combien de mesures d’austérité la Commission européenne va-t-elle encore exiger ? Les analyses sérieuses côtoient les clichés comme celui de la Victoire de Samothrace en train de mendier (1). Le ton est généralement à la résignation.77

(more…)

0 Comments
  • 1
  • 2
Close Menu