17th Oct2017

Εκστρατεία: Πάρε θέση για τα ψηφιακά σου δικαιώματα

by Valia Kaimaki

Το Μάιο του 2018 θα τεθεί σε ισχύ στις νομοθεσίες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης o Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Το άρθρο 8 του συγκεκριμένου Κανονισμού θα απαιτήσει από τα παιδιά και τους εφήβους κάτω των 16 ετών να ζητούν γονική συγκατάθεση πριν από την πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (βλ. πλαίσιο), ενώ σήμερα οι περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες θέτουν ως ηλικιακό περιορισμό τα 13 χρόνια.

Σύμφωνα με την οργάνωση Saferinternet.gr, η αλλαγή του κατώτερου ορίου ηλικίας θα δημιουργήσει προβλήματα. Δεν γνωρίζουμε για παράδειγμα τι θα γίνει με τους εφήβους που έχουν μέχρι σήμερα νομίμως δημιουργήσει τα προφίλ τους, τα κανάλια τους, τα «vlogs» τους από την ηλικία των 13 ετών; Θα πρέπει να διαγράψουν το έργο τους;

Τι αντίκτυπο θα έχει το άρθρο 8 του Κανονισμού στους εφήβους των οποίων οι γονείς αρνηθούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ακόμα και μετά τα 13 έτη, περιθωριοποιώντας τους από τους συμμαθητές τους και θέτοντάς τους σε μεγαλύτερο κίνδυνο, αν επιλέξουν οι έφηβοι αντ’ αυτού να πουν ψέματα για την ηλικία τους;

Και τι γίνεται, εάν μια χώρα εφαρμόσει διαφορετική ηλικία συγκατάθεσης από μια άλλη χώρα; Οι έφηβοι που θα υπόκεινται στην υψηλότερη ηλικία συγκατάθεσης θα μείνουν πίσω, απλώς και μόνο λόγω του τόπου στον οποίο ζουν. Κάτι τέτοιο θα διαιωνίσει την άνιση ευκαιρία και θα διευρύνει τις ψηφιακές ανισότητες πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Επίσης, τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση των παιδιών και των εφήβων για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση εργαλείων και πλατφορμών της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν όλοι οι γονείς σε μια σχολική τάξη δεν παράσχουν τη συγκατάθεσή τους, οι εκπαιδευτικοί θα βρεθούν σε πολύ εύθραυστη θέση, ισορροπώντας μεταξύ της στέρησης μιας μειοψηφίας από σημαντικές ευκαιρίες και της στέρησης της πλειοψηφίας, ώστε να μην γίνονται διακρίσεις εις βάρος των λίγων.

Και ποια είναι τα δικαιώματα των γονέων, που θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να προστατεύουν και να καθοδηγούν τα παιδιά τους με τον τρόπο που θεωρούν εκείνοι ότι είναι ο πιο σωστός (Άρθρα 3, 4, 5 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού);

Ο κανονισμός θα έχει εκτεταμένο αντίκτυπο στους εφήβους σε όλη την Ευρώπη και κινδυνεύει από τη μία να τους στερήσει το δικαίωμα να ενσωματωθούν στη σημερινή κοινωνία των πληροφοριών και ταυτόχρονα να τους αφήσει να εισέλθουν σε αυτή χωρίς τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και την απαραίτητη παιδεία στα μέσα, ικανότητες που είναι ζωτικής σημασίας για να γίνουν οι έφηβοι ενεργοί πολίτες στον κόσμο του αύριο.

Το Saferinternet.gr καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πιο αποτελεσματικά και πιο φιλικά προς τους εφήβους μέσα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, αντί της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω της γονικής συγκατάθεσης έως τα 16 τους χρόνια, -κυρίως επειδή οι νέοι έχουν συνήθως καλύτερη τεχνική γνώση των υπηρεσιών πληροφόρησης από τους γονείς τους. Και για τον λόγο αυτό, υλοποιεί στην Ελλάδα μια εκστρατεία που «τρέχει σε 13 χώρες της Ε.Ε.: Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει μία πρόσκληση προς όλους τους νέους γυμνασίου & λυκείου, να πουν την άποψή τους για το παραπάνω ζήτημα και να συνεργαστούν με άλλους νέους στην Ευρώπη για να δημιουργήσουν μαζί ένα διαδικτυακό λεύκωμα για τα δικαιώματα των νέων στο Διαδίκτυο:

Τα θέματα προς συζήτηση είναι:

  • Ποια θεωρούν ότι είναι τα ψηφιακά δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν;
  • Ποιες υποχρεώσεις συνδέονται με αυτά τα δικαιώματα;
  • Ποια 5 δικαιώματα από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικά για αυτούς και θα πρέπει να είναι τα περισσότερο προστατευμένα στη σημερινή εποχή;
  • Με ποιους τρόπους πιστεύουν ότι μπορεί να διασφαλιστεί το δικαίωμα προστασίας τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμά τους στη συμμετοχή;
  • Ποιες λύσεις ασφάλειας και ποια εναλλακτικά μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των νέων προτείνουν να υλοποιηθούν, αντί να αυξηθεί η ηλικία ελεύθερης πρόσβασης στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών στα 16 έτη;

Η Ευρωπαϊκή ομάδα δημιούργησε μάλιστα ένα ειδικό εγχειρίδιο με δραστηριότητες που εμβαθύνουν στα ψηφιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, στις προκλήσεις που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες, καθώς και στα ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας που τίθενται δίπλα στις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία των πληροφοριών. Οι περισσότερες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες απαιτούν περίπου 30-40 λεπτά για να ολοκληρωθούν, προτρέποντας στην παρουσίαση των απόψεων των εφήβων μέσω της δημιουργίας αφισών, βίντεο, κόμικ, μιμιδίων, νοητικών χαρτών κ.λπ. Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο (https://goo.gl/4w6MDJ), μπορεί να επιλέξει τις δραστηριότητες που θεωρεί ότι είναι οι πλέον κατάλληλες για τους νέους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεται ή να τους αφήσει να επιλέξουν οι ίδιοι τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι καλούνται να δημοσιεύσουν τις απόψεις και τις δημιουργίες τους χρησιμοποιώντας το hashtag #GDPRHaveYourSayGR στο Facebook ή το Instagram έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017. Οι πιο δραστήριοι συνεισφέροντες θα κληθούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός χάρτη διαδικτυακών δικαιωμάτων από τα περιεχόμενα των δημοσιεύσεων. Εκπρόσωποι των εφήβων από κάθε χώρα θα κληθούν να παρουσιάσουν το έργο τους σε ειδική κεντρική εκδήλωση, που θα υλοποιηθεί σε Ευρωπαϊκή πόλη στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου τον Φεβρουάριο του 2018, με στόχο να αναδείξουν προς τα Κέντρα Αποφάσεων τα κορυφαία ψηφιακά δικαιώματα που έχουν επισημάνει οι νεαροί Ευρωπαίοι, καθώς ο Κανονισμός θα αρχίζει να ισχύει στη ζωή τους.

EE Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Άρθρο 8, «Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών»

  1. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού είναι σύννομη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 16 χρονών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν διά νόμου μικρότερη ηλικία για τους εν λόγω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μικρότερη ηλικία δεν είναι κάτω από τα 13 έτη.
  2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει στις περιπτώσεις αυτές ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.
  3. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το γενικό ενοχικό δίκαιο των κρατών μελών, όπως τους κανόνες περί ισχύος, κατάρτισης ή συνεπειών μιας σύμβασης σε σχέση με παιδί.

 

Κατεβάστε το φυλλάδιο

Teen_Action_Kit_GR_1

14th Oct2012

Συν Αθηνά και χείρα κίνει (και στο δίκτυο)

by Valia Kaimaki

Στις 4 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 300 επαγγελματίες της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο απ‘ όλη την Ευρώπη ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν μια προσομοίωση μαζικής κυβερνο-επίθεσης κατά τη διάρκεια της 2ης Πανευρωπαϊκής Cyber Άσκησης, στο πλαίσιο του Cyber Europe 2012. Η άσκηση βασίστηκε σε εκτεταμένες δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών υποδομών ζωτικής σημασίας.
Συνέχεια…

07th Oct2012

Τελικά το facebook δεν είναι και τόσο ασφαλές

by Valia Kaimaki

«Σπίτι είσαι; Φτιάξε καφέ, έρχομαι». Κολλητές φίλες από το Λύκειο, δε βλεπόμαστε, όμως, συχνά κι αυτό το «έρχομαι» με τάραξε. Όσες φορές έχει συμβεί, κάποια από τις δυο μας ήταν στο μάτι του κυκλώνα.

Επιτυχημένη επαγγελματίας, μητέρα, όχι τόσο τυχερή στις σχέσεις της. Το έχουμε όλοι ξαναδιαβάσει το σενάριο. Δεύτερος γάμος, δεν τσουλάει και πολύ αλλά υπάρχει μία συνεννόηση και μια αλληλοεκτίμηση που κάνει την έλλειψη πάθους στην καθημερινότητα υποφερτή. «Να μη γερνάμε μόνοι μας», λέει καμιά φορά. Προσφάτως καψουρεμένη μ’ έναν παντρεμένο σε αντίστοιχη κατάσταση: φευγαλέα ταξίδια στο εξωτερικό για δουλειές, αγχωμένα απομεσήμερα σε ξενοδοχεία. «Έχω τον τέλειο άντρα πια, σε συσκευασία των δύο», αστειεύεται.

Συνέχεια…

01st Oct2012

Το παστίτσιο είναι βαρύ για το στομάχι

by Valia Kaimaki

Πριν από αρκετά χρόνια, ο αρχισυντάκτης μου μ’ έστειλε σ’ ένα ρεπορτάζ, δικαστικό. Το θέμα δεν μ’ ενδιέφερε καθόλου, μια πολύκροτη δίκη, που απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα για πολύ καιρό και στην οποία, λίγο ως πολύ, η κοινή γνώμη περίμενε την –εκ των προτέρων σίγουρη- καταδίκη, περισσότερο για να αξιολογήσει το μέγεθος των ποινών.

Συνέχεια…

23rd Sep2012

Το iphonoipadάκι μου

by Valia Kaimaki

Το μεγάλο γεγονός των τελευταίων ημερών ήταν η κυκλοφορία του iPhone 5. Την περασμένη εβδομάδα (όταν το θέμα ήταν σούπερ καυτό) επέλεξα να μην ασχοληθώ μαζί του μέχρι να καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός. Και δεν προλάβαμε καλά καλά να χωνέψουμε ότι η Apple έβγαλε ένα μοντέλο για να μας κοροϊδέψει στα μούτρα, μάθαμε ότι ετοιμάζει –για μέσα στον Οκτώβριο, λέει- και το καινούργιο iPad. Που δεν θα είναι διαφορετικό από το προηγούμενο (όπως και το iPhone) αλλά θα είναι μικρότερο.

Περισσότερα…

08th May2012

Sense solució aritmètica

by Valia Kaimaki

Una de les tres grans preguntes que aquestes eleccions havien de respondre era quina seria la força hegemònica de l’esquerra grega. I la resposta és Syriza. Amb el 16,8% dels vots no solament esdevé la principal força de l’esquerra, ans s’enfila fins a la segona posició, dos punts per sota de la Nova Democràcia. I amb algunes dades que cal posar en relleu: que Syriza ha estat la força més votada pels joves i pels sense-feina; i també per tota la regió d’Atenes, on la victòria de l’esquerra radical és incontestable i obté el primer lloc.

Περισσότερα

27th Apr2012

Εδώ Λονδίνον

by Valia Kaimaki

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ραδιοφωνική υπηρεσία του BBC υπήρξε η ελεύθερη φωνή της κατεχόμενης Ευρώπης. Ποιος δε θυμάται το Βασίλη Λογοθετίδη να ανεβοκατεβάζει το παράνομο ραδιόφωνο στο πηγάδι της αυλής για ν’ ακουστεί το «Εδώ Λονδίνον» (στην ταινία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται»); Αλλά δεν ήταν μόνο η ελληνική υπηρεσία… Το ίδιο διάσημο ήταν και το Radio Londres, η αντίστοιχη φωνή στα γαλλικά.

 

Και αφού δεν υπάρχει στο youtube το ελληνικό «Εδώ Λονδίνον», οι νοσταλγικοί μπορούν ν’ ακούσουν το γαλλικό Radio Londres και μάλιστα τον αμερικανό πρόεδρο Ρούσβελτ να μιλά γαλλικά.
 

Συνέχεια

08th Mar2012

Greece: the economic crisis provokes a political earthquake

by Valia Kaimaki

Αρθρο στη Βουλγαρική έκδοση της Le Monde diplomatique

2012_03diplo_bg.jpg

Pages:123456»